Primo Levi – Ba bài thơ

Primo Levi (1919-1987) Đứng dậy Chúng tôi đã mơ trong những đêm hoang vu Những giấc mơ đặc quánh dữ dằn Mơ với cả linh hồn và thể xác: Quay lại đi; ăn đi; kể chuyện đi Cho đến khi mệnh lệnh lúc bình minh Xuống giọng cụt lủn:                                                     “Wstawac”[1]: Thế là tim lại…