tư liệu tham khảo – amos golberg – chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết (p3)

Amos Goldberg Chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết (phần cuối) Cái chết tượng trưng[1] Theo Lacan, cái chết đầu tiên (không nhất thiết phải tính theo thời gian) là cái chết tự nhiên. Nó là một phần của chu kỳ sống – của vòng sinh tử, nở tàn – vận…

tư liệu tham khảo – amos goldberg- chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết (p2)

Amos Goldberg Chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết (Phần II) Phản ứng của nạn nhân Từ cuộc điều tra nhỏ trên đây, ta hoàn toàn có thể thấy được các thực hành biểu nghĩa người Do Thái của Đức quốc xã đã diễn ra theo một tiến trình rất sáng…

tư liệu tham khảo – amos goldberg – chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết (P1)

Amos Goldberg Chấn thương, tự sự và hai hình thức của cái chết Chấn thương và tự sự Hai khái niệm “chấn thương” và “tự sự” (hay “tự thuật”/”chuyện đời” –‘life narrative’) có thể liên hệ với nhau theo một số cách rất khác nhau[1]. Có những học giả cho rằng đây là hai khái…