A. E. Stallings – Thơ ư? Sao phải bận tâm?

Ừ, không thích thơ thì có sao đâu. Tôi, chẳng hạn, không quan tâm đến thể thao. Người thích cái này, người lại thích thứ kia, như Horace từng nói. Thơ đã tồn tại trước khi có bảng chữ cái (thậm chí có một giả thuyết cho rằng, bảng chữ cái Hy Lạp cổ đại…

Primo Levi – Ba bài thơ

Primo Levi (1919-1987) Đứng dậy Chúng tôi đã mơ trong những đêm hoang vu Những giấc mơ đặc quánh dữ dằn Mơ với cả linh hồn và thể xác: Quay lại đi; ăn đi; kể chuyện đi Cho đến khi mệnh lệnh lúc bình minh Xuống giọng cụt lủn:                                                     “Wstawac”[1]: Thế là tim lại…