Monthly Archives: Tháng Tám 2010

tư liệu tham khảo – giới thiệu loạt bài giảng về lý thuyết văn học của giáo sư Paul Fry – Đại học Yales

Loạt bài giảng về lý thuyết văn học của giáo sư Paul Fry – Đại học Yales được upload trên Youtube gồm 26 clip, tương ứng với 26 chủ điểm, từ bản chất của lý thuyết đến việc giới thiệu các khuynh hướng lý thuyết quan trọng nhất từ đầu thế kỷ XX cho đến gần đây như lý thuyết hậu thực dân, nữ quyền, đồng tính. Điều rất hay là loạt bài giảng này có kèm theo phụ đề vì thế ngay cả những người nghe tiếng Anh không tốt lắm như tôi đều có thể theo dõi khá thuận lợi.

Xin giới thiệu tới những bạn cùng quan tâm loạt bài giảng này. Theo đường link, chúng ta có thể tìm và download trọn vẹn 26 bài giảng:

http://www.youtube.com/watch?v=4YY4CTSQ8nY&feature=channel